Новини

Відомості про зміну власників акцій, які мають 10 і більше відсотків голосуючих акцій ПрАТ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ»

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента - ЧAO «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ» (код ЕГРПОУ- 22927111):

1. Дата вчинення дії (дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів або проведення облікових операцій на рахунках в цінних паперах у звязку з чим пакет власника акцій: становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій): 10 жовтня 2013
2. Пакет власника акцій:
2.1 Cтановить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
2.1.1 Повне найменування юридичної особи - власника акцій, про який зявилася інформація: ТОВ «Інтер-Контакт»
2.1.2 Код ЄДРПОУ: 19350056
2.1.3 Місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 16
2.1.4 Розмір пакета акцій акціонера, в тому числі з урахуванням розміру збільшення (відсоток від загальної кількості акцій акціонерного товариства): 100,00%
2.1.5 Дата отримання реєстру власників іменних цінних паперів: 11 жовтень 2013

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, і визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством: Генеральний директор Василенко Андрій Володимирович

Повернутися